Bestuur

Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) is een zelfstandige en onafhankelijke instelling. Het bureau is gevestigd in Alkmaar. Samen met verschillende samenwerkingspartners en ambassadeurs wordt gewerkt aan projecten in heel Nederland. Per opdracht wordt gekeken naar de benodigde expertise en worden de juiste mensen ingeschakeld.

Donald van der Veen

Donald van der Veen (1957) heeft in 2008 Stichting Maatschappelijk Vastgoed opgericht om het huurconcept voor onderwijshuisvesting onafhankelijk te kunnen uitrollen. Hij studeerde sociale geografie en economie. Na een onderwijscarrière bij de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en als bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten heeft hij als business developer en strategisch adviseur vastgoedontwikkeling bij advies- en ingenieursbureau DHV BV gewerkt. Hij was hier verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van onderwijshuisvesting en namens BAM Utiliteitsbouw en DHV oprichter en directeur van de joint venture Schoolcompagnie, een PPS onderneming voor onderwijshuisvesting. Binnen het bestuur van SMV richt Donald zich met name op de realisatie van de projecten en de bedrijfsvoering.

Marlous van Twuijver

Marlous van Twuijver (1988) is sinds 2021 bestuurder van de Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid en Sociaal Juridische Dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht. Bij een gemeentelijke organisatie heeft zij ervaring opgedaan met complexe bestuurlijke processen. Vanuit haar rol als programmamanager is zij betrokken geweest bij een groot aantal politieke en maatschappelijke dossiers. Als projectleider heeft zij meegewerkt aan de realisatie van multifunctionele accommodaties en was zij beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente. Binnen het bestuur van SMV richt Marlous zich met name op de business ontwikkeling en juridische zaken.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.