Team

Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) is een zelfstandige en onafhankelijke instelling. Het bureau is gevestigd in Alkmaar. Samen met verschillende samenwerkingspartners en ambassadeurs wordt gewerkt aan projecten in heel Nederland. Per opdracht wordt gekeken naar de benodigde expertise en worden de juiste mensen ingeschakeld.

Donald van der Veen

Donald van der Veen (1957) heeft in 2008 Stichting Maatschappelijk Vastgoed opgericht om het huurconcept voor onderwijshuisvesting onafhankelijk te kunnen uitrollen. Hij studeerde sociale geografie en economie. Na een onderwijscarrière bij de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam en een lange periode als bestuurder van de Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten heeft hij bij advies- en ingenieursbureau DHV BV de werelden van onderwijs en huisvesting verbonden als business developer en strategisch adviseur vastgoedontwikkeling. Hij was hierbij verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van onderwijshuisvesting en namens BAM Utiliteitsbouw en DHV was hij oprichter en directeur van de joint venture Schoolcompagnie, een onderneming voor PPS bij onderwijshuisvesting. Binnen SMV richt Donald zich met name op de realisatie van de projecten en de bedrijfsvoering.

Marlous van Twuijver

Marlous van Twuijver (1988) is sinds 2021 bestuurder van de Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid en Sociaal Juridische Dienstverlening. Bij de gemeente Drechterland heeft zij ervaring opgedaan met complexe bestuurlijke processen. Vanuit haar rol als programmamanager is zij betrokken geweest bij een groot aantal politieke en maatschappelijke projecten. Haar aandachtsveld hierbij lag onder andere op burgerparticipatie en bestuurlijke betrokkenheid. Als gemeentelijk projectleider heeft zij meegewerkt aan de realisatie van multifunctionele accommodaties en was zij verantwoordelijk voor de maatschappelijke voorzieningen in de gemeente zoals dorpshuizen. Binnen SMV richt Marlous zich met name op de business ontwikkeling en juridische zaken.

Piet Rutgers

Piet Rutgers (1954) is sinds 2014 verbonden aan Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Na een studie Heao en Hoger Bestuursambtenaar werkte hij bij de sociale dienst en het gemeentelijk woningbedrijf van de gemeente Rheden. Hij trad daarna in dienst bij woningbouwvereniging Leiden (nu Portaal) als bestuurssecretaris en hoofd stafbureau en hij werkte bij woningcorporatie Ons Belang (nu Welbions) te Hengelo als directielid-bestuurder. In 2000 stapte hij over naar woningcorporatie Domijn te Enschede, eveneens als directeur-bestuurder en richtte hij in 2009 de Stichting Stadsherstel Enschede op naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede. Sinds 2009 heeft hij zijn eigen onderneming met opdrachten op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en financiën. Van 2002 tot 2010 was hij raadslid voor de gemeente Hengelo. Binnen SMV richt Piet zich met name op de rol van business developer.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.