Diensten

Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) richt zich op advies over- en de ontwikkeling en verhuur van maatschappelijk vastgoed. SMV heeft zicht toegelegd op huisvesting op maat op het gebied van integrale huisvesting van onderwijs, kindcentra en zorg. SMV richt zich op organisaties die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk vastgoed zoals gemeenten, onderwijs- en zorginstellingen. Deze instellingen kennen een voornamelijk non-profit karakter en worden gefinancierd met publieke middelen. Vanwege deze specifieke taak en financiering richt SMV zich enkel op non-profit exploitaties zonder winstoogmerk.

 

Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft zich toegelegd op een aantal specifieke sectoren en diensten: onderwijshuisvesting, kindcentra en zorghuisvesting.

 

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.