Diensten

Stichting Maatschappelijk Vastgoed richt zich volledig op advies over- en de ontwikkeling en verhuur van maatschappelijk vastgoed. Organisaties die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk vastgoed kenmerken zich grotendeels door hun non-profit karakter en worden vaak gefinancierd met publieke middelen.

Vanwege deze specifieke taak en financieringen richten we ons dan ook louter op non-profit exploitaties. We richten hiervoor beheerstichtingen op die geen winstoogmerk hebben en geen winstuitkeringen mogen doen.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft zich toegelegd op een aantal specifieke sectoren en diensten: onderwijshuisvesting, gemeentelijke vastgoedportefeuilles, zorghuisvesting, ontwikkeling en advies.

 

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.