Over Stichting Maatschappelijk Vastgoed

Stichting Maatschappelijk Vastgoed is ontstaan na een succesvol eerste project in de vorm van publiek-private samenwerking in opdracht van het Petrus Canisius College in Alkmaar (Herman Jansen als opdrachtgever/directeur PCC en Donald van der Veen als opdrachtnemer/directeur Schoolcompagnie Nederland VOF).

Gezamenlijk hebben we een oplossing bedacht voor het veelvoorkomende probleem van te geringe gemeentelijke bekostiging bij huisvesting in de publieke sector. Deze oplossing bestaat uit een financieel model dat is gebaseerd op een huuroplossing met afnemende huurprijsgrondslag. Deze non-profit aanpak gaat uit van een life-cycle benadering, waarbij de gemiddelde lasten binnen de bekostigingsnormen blijven.

Eerder was Schoolcompagnie een joint venture tussen twee partijen. Deze joint venture is gestaakt nadat huuroplossingen werden ondergebracht in het aanbestedingsrecht. Stichting Maatschappelijk Vastgoed beschouwt deze Europese aanbestedingsrichtlijnen als een logische ontwikkeling voor maatschappelijk vastgoed. Onze oplossing voor het Petrus Canisius College paste binnen deze richtlijnen.

Secure contracting en maximale zekerheid

In het businessconcept van Stichting Maatschappelijk Vastgoed worden financiële engineering, de nieuwste Europese aanbestedingsregels en een ontwikkelingsmodel op basis van secure contracting geïntegreerd. Met secure contracting wordt opdrachtgevers en andere deelnemende partijen een gefaseerd proces aangeboden, waardoor er per fase een andere weg kan worden ingeslagen. Stichting Maatschappelijk Vastgoed biedt dus maximale zekerheden.

Dit businessconcept is het resultaat van jarenlange ontwikkeling. Dit wordt nu aangeboden onder de naam Stichting Maatschappelijk Vastgoed. We werken voor een breed scala aan opdrachtgevers binnen de publieke sector. Onze ervaring bestaat onder andere uit het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van gemeentelijke huisvesting, schoolgebouwen, kinderdagverblijven, zorgcentra en multifunctionele accommodaties.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.