Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting is één van de belangrijkste sectoren waar Stichting Maatschappelijk Vastgoed zich op heeft toegelegd en we mogen ons vanwege onze jarenlange ervaring op dit gebied dan ook een echte onderwijsspecialist noemen.

Met een volledig op maat ontwikkeld huurconcept zorgen we er voor dat nieuwbouw en renovaties weer binnen handbereik komen. We waarborgen daarbij kwalitatieve huisvesting en zorgen er voor dat exploitatielasten sterk worden gereduceerd. Door het bij elkaar brengen van exploitatielasten en kapitaallasten kunnen we binnen bestaande bekostigingsnormen toch hoogwaardige en duurzame huisvesting realiseren. Door het non-profit karakter en exploitatie zonder winstoogmerk van onze beheerstichtingen kunnen we voor onze klanten huisvesting op maat ontwikkelen en exploiteren waarbij we het Frisse Scholenprogramma en energieneutraliteit als standaard beschouwen.

Vanwege onze in nauwe samenwerking met BNG Bank ontwikkelde financieringsfaciliteit is het mogelijk om altijd over voldoende vermogen te beschikken, op basis van tarieven zoals die ook voor lokale overheden gelden.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.