Onderwijshuisvesting

Onderwijshuisvesting is één van de belangrijkste sectoren waar Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) zich op heeft toegelegd. Door jarenlange ervaring op dit gebied kan SMV dan ook een echte onderwijsspecialist worden genoemd.

 

SMV zorgt er, met een volledig op maat ontwikkeld huurconcept voor dat nieuwbouw en renovaties weer binnen handbereik liggen. De kwalitatieve huisvesting wordt daarbij gewaarborgd en de exploitatielasten worden sterk gereduceerd. Door het bij elkaar brengen van exploitatielasten en kapitaallasten kan binnen bestaande bekostigingsnormen toch hoogwaardige en duurzame huisvesting worden gerealiseerd. Op basis van een non-profit karakter kan huisvesting op maat worden ontwikkeld en geëxploiteerd waarbij het Frisse Scholenprogramma en energieneutraliteit de standaard is.

Door de, in nauwe samenwerking met de BNG Bank ontwikkelde financieringsfaciliteit, is het mogelijk om altijd over voldoende vermogen te beschikken, op basis van tarieven zoals die ook voor lokale overheden gelden. Dit zorgt ervoor dat bekostiging binnen de normen mogelijk is.

 

Voordelen

De voordelen voor gemeenten zijn onder andere dat zij geen activering, afschrijving en financiering hebben over de gebouwen. De huurlasten zijn doorgaans lager dan kapitaallasten en de gemeente vervult enkel haar bekostigende rol. SMV is daarnaast risicodragend en neemt het bouwheerschap over van de gemeente. Maar de invloed van de gemeente blijft wel volledig intact en de gemeente behoud ook haar grondpositie. Met het huurconcept Huren als een Eigenaar dat SMV aanbiedt kan de gemeente haar zorgplicht richting het onderwijs blijvend nakomen.

Voor onderwijsinstellingen is het voordeel dat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak; goed onderwijs. Zij zetten enkel hun MI-vergoeding voor onderhoud en energie in en met de lage lasten worden huren binnen de bekostigingsnormen gerealiseerd. Er zijn geen onderhoudsrisico’s meer maar toch is de school baas in eigen huis.

 

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van integrale onderwijshuisvesting? Neem dan vrijblijvend contact met ons. Wij denken graag met u mee.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.