Zorghuisvesting

In het licht van de heroriëntatie van eerste en tweede lijnszorg zien we steeds vaker dat een diversiteit van zorgpartners elkaar opzoeken om klanten directer, efficiënter en klantvriendelijker van zorg te voorzien. Stichting Maatschappelijk Vastgoed richt zich actief op het realiseren van gezondheidscentra.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft inmiddels ruime ervaring met wat dit voor de zorg-huisvesting betekent. Het bij elkaar brengen van zorgpartners in een programma dat meer is dan slechts het huisvesten van huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers onder één dak, staat hierbij steevast centraal. Stichting Maatschappelijk Vastgoed richt voor dit doel een beheerstichting op en exploiteert deze onder de laagste mogelijke kosten. Huurlasten worden hierdoor voor de zorgpartners op een zo laag mogelijk niveau gehouden en investeringen kunnen daarmee weer volledig gericht zijn op het bieden van goede zorg.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.