Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.