Partners

Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) werkt vanuit een klein vast team samen met verschillende samenwerkingspartners en ambassadeurs aan projecten in heel Nederland. Per opdracht wordt gekeken naar de benodigde expertise en worden de juiste partijen ingeschakeld.

BNG Bank

BNG Bank in Den Haag financiert de projecten van SMV en stelt hiervoor solvabiliteitsvrije leningen beschikbaar op basis van gemeentelijke borgstelling.

PentaRho

PentaRho uit Apeldoorn is een landelijk opererend adviesbureau op het gebied van organisatieontwikkeling, huisvesting en financiering. In de ontwikkeling van vernieuwende huisvestingsconcepten speelt PentaRho een belangrijke rol. Adviestrajecten, haalbaarheidsstudies, de totstandkoming van Programma’s van Eisen, aanbestedingstrajecten en andere werkzaamheden worden, in opdracht van SMV, door PentaRho uitgevoerd.

IDenergie BV

IDenergie BV uit Utrecht is onze vaste partner voor de installatietechniek. IDenergie heeft het innovatieve installatieconcept uitgewerkt en stelt voor ieder project de technische omschrijving van de werktuigbouwkundige installaties op. IDenergie rekent ieder gebouw ook door en adviseert tijdens de ontwikkeling en vormt het aanspreekpunt voor de installateurs.

Groot Partners BV

Groot Partners BV uit Alkmaar is onze vaste partner op het gebied van het kwaliteitstoezicht tijdens de bouw. Ze vormen het aanspreekpunt voor de aannemers en controleren de uitvoering van de bouwwerken.

Carree Architecten BNA BV

Carree Architecten BNA BV uit Zaandam is onze vaste partner voor de stedenbouwkundige programma’s van eisen en locatiestudies. Ook vertalen zij het ruimtelijk functioneel programma van eisen naar vlekkenplannen, zodat de haalbaarheid van de planvorming kan worden beoordeeld.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.