Partners

PentaRho

PentaRho is een landelijk opererend adviesbureau op het gebied van organisatieontwikkeling, huisvesting en financiering. In de ontwikkeling van vernieuwende huisvestingsconcepten speelt PentaRho een belangrijke rol. Adviestrajecten, haalbaarheidsstudies, de totstandkoming van Programma’s van Eisen, aanbestedingstrajecten en andere werkzaamheden worden door PentaRho in opdracht van Stichting Maatschappelijk Vastgoed uitgevoerd.

Albert Hulshoff

ambassadeur Stichting Maatschappelijk Vastgoed - is werkzaam als zelfstandig adviseur duurzaam bouwen en beheren. Hij houdt zich onder andere bezig met innovatieve financieringsvormen en prestatiecontracten als nieuwe ontwikkelingen voor de Nederlandse vastgoedmarkt, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Albert publiceert regelmatig opiniërende artikelen en is docent bij het Instituut voor Vastgoed en Duurzaamheid.

Margareth Arnts

Margareth Arnts is ambassadeur Stichting Maatschappelijk Vastgoed en werkzaam als zelfstandig adviseur MAPD Advies. Zij adviseert met name onderwijsinstellingen op het terrein van strategie, organisatie en huisvesting. Haar know how, gebaseerd op haar universitaire studies Onderwijskunde en Bedrijfskunde, haar ‘roots’ in het onderwijs en jarenlange advieservaring, maken haar tot een partner die specifieke bijdragen levert aan de totstandkoming van Programma’s van Eisen.

Fakton

Fakton heeft zich in 35 jaar ontwikkeld tot een team van professionals voor financiële-, strategische en ontwikkelvraagstukken in het domein van ruimte en vastgoed. Fakton combineert strategisch vermogen, organisatiekracht en financiële inventiviteit om projecten en kapitaal bij elkaar te brengen in het domein van vastgoed. Dit doet zij voor alle partijen in de vastgoedketen. Eén van onze specialismen bestaat uit de financieel-strategische vraagstukken rond gemeentelijk vastgoed en specifiek daarbinnen onderwijsvastgoed.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.