Partners

Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) werkt vanuit een klein vast team samen met verschillende samenwerkingspartners en ambassadeurs aan projecten in heel Nederland. Per opdracht wordt gekeken naar de benodigde expertise en worden de juiste partijen ingeschakeld.

BNG Bank

BNG Bank in Den Haag financiert de projecten van SMV en stelt hiervoor solvabiliteitsvrije leningen beschikbaar op basis van gemeentelijke borgstelling.

IDenergie BV

IDenergie BV uit Utrecht is onze vaste partner voor de installatietechniek. IDenergie heeft het innovatieve installatieconcept uitgewerkt en stelt voor ieder project de technische omschrijving van de werktuigbouwkundige installaties op. IDenergie rekent ieder gebouw ook door en adviseert tijdens de ontwikkeling en vormt het aanspreekpunt voor de installateurs.

Groot Partners BV

Groot Partners BV uit Alkmaar is onze vaste partner op het gebied van het kwaliteitstoezicht tijdens de bouw. Ze vormen het aanspreekpunt voor de aannemers en controleren de uitvoering van de bouwwerken.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.