Definitief ontwerp voor De Fliert

Datum: vrijdag 15 april 2016

Voor de ontwikkeling van brede school De Fliert in Twello is de aanbesteding inmiddels afgerond. Momenteel wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp van het pand van de nieuwe brede school.

De brede school biedt vervangende nieuwbouw aan drie basisscholen en een BSO en een nieuwe peuterspeelzaal. Daarnaast blijft de bestaande huisvesting van twee kinderdagverblijven gehandhaafd.

 

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.