Brede School De Fliert Twello

Periode:

2013 - 2017

Opdrachtgever:

Activiteiten:

Ontwikkeling en exploitatie van een brede school in de kern Twello van de gemeente Voorst. Het gebouw kent een omvang van circa 3.200 m2 BVO en is energieneutraal uitgevoerd middels een eigen bodemenergiesysteem en een dak met zonnepanelen. Het binnenklimaat wordt geregeld middels vloerverwarming en -koeling, aangevuld met luchtverwarming en ‑koeling. Ten behoeve van de exploitatie is Stichting Accommodatiebedrijf Voorst opgericht. Het gebouw is gefinancierd door BNG Bank en gerealiseerd door Bouwgroep Dijkstra Draisma naar architectuur van Kristinsson Architecten.

De Fliert is ontwikkeld ter vervanging van basisschool De Kleine Wereld van Stichting Katholiek Basisonderwijs Gelderland, basisschool De Oase van Stichting PCBO-Voorst, basisschool De Hietweide van Stichting Archipel, aangevuld met een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van Smallsteps.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De Fliert ontvangt Koning Willem-Alexander

Op vrijdag 20 april heeft Koning Willem-Alexander de zesde editie…

Lees verder »

Brede School De Fliert verwelkomt koning

Koning Willem-Alexander opent vrijdagmorgen 20 april in Brede School De…

Lees verder »

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.