Wijziging bestuur Stichting Maatschappelijk Vastgoed

Datum: vrijdag 02 juli 2021

Per 1 juni 2021 is de bestuurssamenstelling van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) gewijzigd. Naast Donald van der Veen maakt nu ook Marlous van Twuijver onderdeel uit van het bestuur.

Binnen deze nieuwe bestuurssamenstelling zal Donald zich met name richten op de realisatie van de projecten en de bedrijfsvoering. Marlous richt zich met name op de business ontwikkeling en juridische zaken.

 

Met deze nieuwe bestuurssamenstelling is SMV weer klaar voor de toekomst!

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.