Vorderingen gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh

Datum: maandag 18 juli 2016

De opgerichte Stichting Beheer Gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh wil de nieuwbouw van het gezondheidscentrum laten realiseren door een ontwikkelende aannemer. De selectie hiervan geschiedt middels een Engineering & Construct aanbesteding volgens de procedure van een concurrentiegerichte dialoog, die inmiddels is gestart.

Het nieuwe pand dient te voldoen aan hoge eisen op het gebied van duurzaamheid. Er wordt om die reden gestreefd naar een 'gasloos' en energieneutraal gebouw, waarbij de verwarming en de koeling geschiedt door middel van bodemenergie. Het benodigde elektrische vermogen wordt opgewekt met zonnepanelen. Daarnaast wordt gestreefd naar een nagenoeg onderhoudsvrij casco en onderhoudsarme installaties.

Gezondheidscentrum_Utrecht2

 

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.