Publicatie Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen

Datum: dinsdag 20 september 2016

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de brochure Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen ontwikkeld. In de brochure wordt specifiek het concept Huren als een eigenaar uitgelicht. Het concept dient als voorbeeld van een innovatieve financierings- en beheeroplossing.

Schoolbesturen en gemeenten hebben bij nieuwbouw en verbetering van scholen steeds vaker te maken met krappe budgetten, onvoldoende geïndexeerde exploitatievergoedingen en krappe normvergoedingen voor onderhoud en gas- en elektriciteitskosten. Toch lukt het steeds meer schoolbesturen en gemeenten om samen mooie, energiezuinige en frisse schoolgebouwen te financieren.

Eén van de oplossingen hiertoe is het afstaan van het eigendom van vastgoed. In de brochure wordt het concept Huren als een eigenaar beschreven en geïllustreerd met enkele gerealiseerde praktijkvoorbeelden.

 

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.