Twente School of Education Hengelo

Periode:

2012

Type:

Advies

Opdrachtgever:

Activiteiten:

In opdracht van de Gemeente Hengelo is er een haalbaarheidsstudie voor een private exploitatievorm ten behoeve van de Twente School of Education(TSE) uitgevoerd. De Twente School of Education is is een samenwerkingsverband van Hogeschool Edith Stein, Saxion, ExpertisOnderwijsadviseurs en Universiteit Twente.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.