Doordecentralisatie gemeente Haarlemmermeer

Periode:

2018

Type:

Advies

Opdrachtgever:

Activiteiten:

Op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer zijn in samenwerking met adviesbureau PentaRho verschillende modellen voor een doordecentralisatie onderzocht. Gekeken is naar nieuwe wijze van organiseren en financieren van huisvesting.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.