Overeenkomst Loon op Zand en Stichting Leerrijk!

Datum: dinsdag 19 juni 2018

Gemeente Loon op Zand realiseert samen met Stichting Leerrijk! vervangende nieuwbouw voor basisscholen KlimOp en Theresia: de overeenkomst hiertoe is inmiddels getekend. De nieuwbouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van basisschool de KlimOp aan de Anjerstraat in Kaatsheuvel. Stichting Maatschappelijk Vastgoed treedt in dit project op als ontwikkelaar en voor de exploitatie wordt een beheerstichting opgericht, waarbij Stichting Leerrijk! zal optreden als huurder.

De ambitie is te komen tot een energieneutraal gebouw, met verwarming en koeling middels een gesloten bodemenergiesysteem (indien toegestaan). Voor het benodigde elektrisch vermogen wordt vooralsnog uitgegaan van zonnepanelen. Daarnaast wordt gestreefd naar een nagenoeg onderhoudsvrij casco en onderhoudsarme installaties. Er zal geen gasaansluiting worden aangelegd. Op het plan is het Frisse Scholen Programma van toepassing.


Op de foto: Donald van der Veen (SMV), Wil Ligtenberg (wethouder Onderwijs), Jac Leijtens, Dick Kievith (bestuurders Stichting Leerrijk!) en Herman Jansen (SMV)

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.