Ondertekening Intentieovereenkomst nieuwbouw Kindcentrum Wijhe

Datum: dinsdag 24 mei 2022

Op 20 mei 2022 hebben de gemeente Olst-Wijhe, Mijnplein, De Mare, De Bieënkorf en Stichting Maatschappelijk Vastgoed een intentieovereenkomst ondertekend om te komen tot realisatie van nieuwbouw van Kindcentrum Wijhe.

De partijen hebben gezamenlijk de mogelijkheden onderzocht van nieuwbouw voor de basisscholen in Wijhe van Mijnplein en De Mare, in combinatie met ruimte voor kinderopvang ten behoeve van De Bieënkorf. Op basis van het concept Huren als een Eigenaar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed willen zij Kindcentrum Wijhe ontwikkelen.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst kan gestart worden met de initiatieffase. In deze fase wordt een ontwikkelingsplan opgesteld, worden de financiële en juridische aspecten verder uitgewerkt en worden de locatie mogelijkheden in beeld gebracht. Na besluitvorming hierover kan een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten op basis waarvan daadwerkelijke herontwikkeling kan plaatsvinden.

 

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.