Ondertekening intentieovereenkomst nieuwbouw AMS en De Kabas in Franeker

Datum: woensdag 13 april 2022

Met het ondertekenen van een intentieovereenkomst hebben de gemeente Waadhoeke, Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Noord- en West Fryslân, De Bisschop Möller Stichting en Stichting Maatschappelijk Vastgoed de aftrap gegeven voor een onderzoek naar nieuwbouw in Franeker. Het gaat om de huisvesting van de Anna Maria van Schurmanschool (voortgezet onderwijs) en De Kabas (primair onderwijs).

 

De partijen wensen gezamenlijk om, op basis van het concept Huren als een Eigenaar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed, de herontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande onderwijshuisvesting te onderzoeken. Met de ondertekening van de intentieovereenkomst kan gestart worden met de initiatieffase. In deze fase wordt een ontwikkelingsplan opgesteld, worden de financiële en juridische aspecten verder uitgewerkt en worden de locatie mogelijkheden in beeld gebracht. Na besluitvorming hierover kan een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten op basis waarvan daadwerkelijke herontwikkeling kan plaatsvinden.

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.