Leonardo College: aanvraag goedgekeurd

Datum: vrijdag 23 juni 2017

Het college van de gemeente Leiden heeft de aanvraag voor extra budget goedgekeurd. Dit voorstel wordt zes juli aan de gemeenteraad voorgelegd. Als ook de gemeenteraad de aanvraag goedkeurt zal de aanbesteding starten.

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.