Advies

Onze extensieve kennis op nagenoeg alle aspecten behorende bij vastgoedontwikkeling, -financiering en exploitatie van maatschappelijk vastgoed maakt Stichting Maatschappelijk Vastgoed een sterke adviespartner.  We bieden onder andere advies over huisvestingsconcepten, programma’s van eisen, aanbestedingsstrategieën  en contracteringswijzen.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in diverse financiële modellen en modelcontracten. Van huurcontracten op basis van BW7:230a ROZ tot een Service Level Agreement (SLA) voor een lange termijn prestatiecontract. Ook stellen we beheerplannen op voor bijvoorbeeld een multifunctionele accommodatie of een integraal kindcentrum.

 

Wilt u meer weten over wat ons huurconcept voor uw organisatie kan betekenen of bent u geïnteresseerd in reeds eerder gerealiseerde projecten? Kijk dan ook eens naar onze publicatiepagina. Hierop staan diverse goede praktijkvoorbeelden en kunt u onze brochure “Onderwijshuisvesting zonder zorgen” en “Huren als een Eigenaar” terugvinden. Natuurlijk komen we ook graag langs om in een persoonlijk gesprek meer over ons en onze oplossingen te vertellen.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.