Adviesopdracht gemeente Haarlemmermeer

Datum: dinsdag 19 juni 2018

Voor de gemeente Haarlemmermeer voeren we samen met partner PentaRho een adviesopdracht uit. Binnen deze opdracht onderzoeken we een nieuwe wijze van organiseren en financieren van huisvesting. Dit wordt gedaan in het kader van een uit te voeren programma uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarbij er 27 nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten worden uitgevoerd.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.