Intentieovereenkomst IKC Woensdrecht

Datum: woensdag 04 september 2019

Op 3 september 2019 is een intentieovereekomst getekend voor de ontwikkeling en exploitatie van een nieuw kindcentrum in Woensdrecht. Dit centrum biedt vervangende huisvesting voor de huidige basisscholen De Poorte in Woensdrecht en De Stappen in Hoogerheide.

Inmiddels is een ontwikkelingsplan en een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt, waarover het college van de gemeente Woensdrecht en betrokken partijen in maart 2020 een besluit nemen.

Gerelateerd project

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt, financiert en exploiteert integrale huisvesting voor onderwijs, kindcentra en zorg.