Advies gemeente Haarlemmermeer

Periode:

2018

Type:

Advies

Opdrachtgever:

Activiteiten:

Voor de gemeente Haarlemmermeer voeren we samen met partner PentaRho een adviesopdracht uit. Binnen deze opdracht onderzoeken we een nieuwe wijze van organiseren en financieren van huisvesting. Dit wordt gedaan in het kader van een uit te voeren programma uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP), waarbij er 27 nieuwbouw- en renovatieprojecten moeten worden uitgevoerd.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.