Visie

Stichting Maatschappelijk Vastgoed is er van overtuigd dat mensen beter tot hun recht komen en presteren in een prettige, mooie werkomgeving. Door aan duurzame huisvesting te werken voor overheden, onderwijsinstellingen en zorginstellingen maken we dit mogelijk. Aandacht voor ontwerp, milieu en verduurzaming staan hierbij centraal.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed richt zich op kwalitatieve huisvesting die lang meegaat en die kan meegroeien met veranderende eisen. Dit betekent ook dat we het vanzelfsprekend vinden dat er aandacht is voor duurzaamheid en het gebruik van duurzaam materiaalgebruik. We ontwikkelen en financieren huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.

 

Lage life-cycle costs en snelle doorlooptijden
We werken vanuit de gedachte dat investeringen in kwaliteitshuisvesting  altijd worden terugverdiend. De exploitatie wordt daarmee belangrijker dan de investering en daarom investeren we stevig in duurzaamheid om de exploitatielasten laag te houden. Door het bij elkaar brengen van bekostigingsstromen, investering en exploitatie, is het mogelijk om een hogere verblijfskwaliteit te realiseren tegen verantwoorde kosten.

Continuïteit, bestendigheid en het denken vanuit een life-cycle cost benadering zijn hierbij sleutelbegrippen. We kijken daarbij steevast naar de jaarlijkse exploitatielasten per m2 BVO, inclusief energie en schoonmaak. Aangezien facilitaire kosten normaliter hoger liggen dan investeringskosten over de exploitatieperiode van huisvesting, is het extra belangrijk om te investeren in de kwaliteit van een gebouw. Onze gebouw- en portefeuilleanalyses richten zich dan ook op deze benadering. We geloven dat een betere huisvesting en een hogere leefkwaliteit makkelijk goedkoper kan worden gerealiseerd. Juist daar waar de voorbereidingstrajecten ogenschijnlijk complex zijn of daar waar meer partijen willen samenwerken, beschikt Stichting Maatschappelijk Vastgoed over de instrumenten en ervaring om op te treden als trajectversneller.

Met onze unieke aanpak kunnen doorlooptijden drastisch worden verkort. Vanwege het maatschappelijke karakter van onze huisvestingsprojecten streven we geen winst na bij de exploitatie van het te realiseren vastgoed. We richten ons uitsluitend op kwaliteitshuisvesting voor u en uw gebruikers. Met Stichting Maatschappelijk Vastgoed bent u dan ook verzekerd van het optimale resultaat voor alle partijen.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.