De mensen

Stichting Maatschappelijk Vastgoed is opgericht door Donald van der Veen en Herman Jansen. De realisatie van de projecten wordt mogelijk gemaakt door samenwerking met waardevolle partners. Per opdracht schakelen we de juiste mensen met de benodigde expertise in.

Donald van der Veen

Donald van der Veen (1957) studeerde sociale geografie en economie. Hij werkte als business developer en strategisch adviseur vastgoedontwikkeling bij advies- en ingenieursbureau DHV BV in Amersfoort. Voor dit bedrijf was hij verantwoordelijk voor de dienstverlening op het gebied van onderwijshuisvesting. Hij heeft diverse projecten binnen onderwijshuisvesting en gemeentelijke huisvesting geleid. Namens BAM en DHV was Donald directeur van de joint venture Schoolcompagnie. Voor dit bedrijf was hij verantwoordelijk voor het project publiek-private samenwerking van het Petrus Canisius College. Vervolgens werkte hij als interim hoofd vastgoed bij woningcorporatie ZVH in Zaandam, waar hij de grote projecten en de vastgoedportefeuille op orde bracht. Donald heeft regelmatig opgetreden als inleider van congressen over maatschappelijk vastgoed. Daarnaast is hij lange tijd verbonden geweest aan woningcorporatie Het Oosten in Amsterdam (nu Stadgenoot), eerst als bestuurder en later als bestuurder van de participatiestichtingen van deze corporatie. Ook was hij adviseur in het hoger onderwijs als manager van de bedrijfseconomische opleidingen van de HES Amsterdam (nu HvA).

Piet Rutgers

Piet Rutgers (1954) is al sinds 2014 verbonden aan Stichting Maatschappelijk Vastgoed; sinds 2018 is hij business developer bij M Vastgoed. Na een studie Heao en Hoger Bestuursambtenaar werkt hij bij de sociale dienst en daarna bij het gemeentelijk woningbedrijf van de gemeente Rheden. In 1985 trad hij in dienst bij woningbouwvereniging Leiden (nu Portaal) als bestuurssecretaris en hoofd stafbureau. Vanaf 1993 werkte hij bij woningcorporatie Ons Belang (nu Welbions) te Hengelo. Daar was hij directielid-bestuurder en direct verantwoordelijk voor alle portefeuilles met uitzondering van het vastgoed. Begin 2000 stapte hij over naar woningcorporatie Domijn te Enschede, eveneens als directeur-bestuurder. Hij heeft van nabij de vuurwerkramp in Enschede meegemaakt en vrijwel direct daarna Stichting Stadsherstel Enschede (SSE) opgericht. De stichting (in 2006 weer opgeheven) richtte zich op het herstel van het particulier woningbezit in het rampgebied. In 2009 heeft hij zijn eigen onderneming vormgegeven met opdrachten op het gebied van vastgoed, duurzaamheid en financiƫn. Van 2002 tot 2010 was hij ook raadslid van de gemeente Hengelo. Gedurende deze periode bekleedde hij onder meer het voorzitterschap van de raadscommissie Bestuur en Middelen, het Raadspresidium en de werkgeverscommissie voor de Raadsgriffie. Piet heeft een groot netwerk in het oosten van het land.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.