Ontwikkeling

Naast de diverse huuroplossingen, treedt Stichting Maatschappelijk Vastgoed bij traditioneel gefinancierde projecten ook op als (gedelegeerd) ontwikkelaar. In deze rol nemen we ontwikkelingsrisico’s over en realiseren we nieuwbouw- en renovatietrajecten op basis van een vast percentage over bouw- en aanvullende kosten. Stichting Maatschappelijk Vastgoed treedt in deze gevallen tevens op als Europees aanbestedende dienst.

Door ons contracteringsmodel “Secure contracting” kunnen we garanties bieden en door onze sterk gefaseerde aanpak is het mogelijk om middels overeenkomsten per projectfase afspraken te maken over de te leveren output en voorwaarden. Toestemming van de opdrachtgever voor één fase betekent nooit toestemming voor een volgende fase. Risico’s en kosten blijven hierdoor altijd beperkt en integrale besluitvorming kan worden gegarandeerd.

We verzorgen alle handelingen die bij de ontwikkeling van vastgoed horen; van het opstellen van een programma van eisen tot en met de kant-en-klare oplevering van een gebouw op maat. Het verzorgen van alle benodigde documenten en overeenkomsten alsmede het financieren daarvan hoort hier uiteraard ook bij.

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.