Nieuws

Bouw Nieuw Plettenburgh start oktober

Voor de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh in Utrecht is de voorbereiding inmiddels in volle gang. Naar verwachting zal in okto... 
Lees verder »

Leonardo College: aanvraag goedgekeurd

Het college van de gemeente Leiden heeft de aanvraag voor extra budget goedgekeurd. Dit voorstel wordt zes juli aan de gemeenteraad voorgelegd. Als oo... 
Lees verder »

Geslaagd PO-congres in Nijkerk

Vrijdag 16 juni was Stichting Maatschappelijk Vastgoed aanwezig op het jaarlijkse PO-congres in Nijkerk. Samen met ambassadeurs Piet Rutgers en Albert... 
Lees verder »

Publicatie op website BNG Bank

Op de website van BNG Bank is het concept van Huren als een Eigenaar opgenomen als praktijkvoorbeeld in het artikelĀ Onderwijshuisvesting moet en ... 
Lees verder »

Nieuw Plettenburgh door Groothuis Bouwgroep

Voor gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh is de aanbestedingsfase afgerond. Het werk is gegund aan Groothuis Bouwgroep. Het voorlopig ontwerp wordt u... 
Lees verder »

Vorderingen Nieuw Plettenburgh

De ontwikkeling van gezondheidscentrum Nieuw Plettenburg vordert. De aanbesteding van het project is in volle gang. Middels een con... 
Lees verder »

Portefeuille objecten doorrekenen gemeente Tiel

Voor de gemeente Tiel rekent Stichting Maatschappelijk Vastgoed de portefeuille door. Deze bestaat uit een achttal objecten. Uit de berekening moet na... 
Lees verder »

Publicatie Innovatieve financiering voor energiezuinige en frisse scholen

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de brochure Innovatie... 
Lees verder »

Exploitatieonderzoek IKC Gennep

In opdracht van de gemeente Gennep heeft Stichting Maatschappelijk Vastgoed een exploitatieonderzoek naar IKC Picardie uitgevoerd. In navolging van di... 
Lees verder »

Vorderingen gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh

De opgerichte Stichting Beheer Gezondheidscentrum Nieuw Plettenburgh wil de nieuwbouw van het gezondheidscentrum laten realiseren door een ontwikkelen... 
Lees verder »

Stichting Maatschappelijk Vastgoed ontwikkelt en financiert huisvesting voor een langere exploitatieduur met lage onderhoudslasten, laag energie- en waterverbruik en met oog voor een aangenaam en gezond binnenklimaat.